HCJSU nr. 51/8.10.2020, o nouă hotărâre a CJSU Brăila privind „Festivalul Peștelui”

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a emis astăzi Hotărârea CJSU nr. 51/8.10.2020, ce vine, potrivit precizărilor subprefectului Simona Drăghincescu, cu completări la Hotărârea CJSU nr. 50/7.10.2020, noua hotărâre prevăzând între altele consumul de mâncare în cadrul „Festivalului Peștelui” de la Brăila.
Această decizie vine după ce Primăria Municipiului Brăila a solicitat în instanță anularea Hotărârii nr. 50 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila, privind stabilirea măsurilor de protecție sanitară necesar a fi respectate, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, pe faleza Dunării – Brăila, cu ocazia desfășurării celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”.
În cadrul motivelor acestei acțiuni, se specifică între altele, faptul că CJSU Brăila a emis Hotărârea nr. 50/2020 „fără a solicita Municipiului Brăila, în calitate de organizator, nici cele mai elementare informații cu privire la condițiile de organizare, amplasament, asigurarea măsurilor de siguranță sanitară, program, etc.” privind acest eveniment.
În același timp, subprefectul Simona Drăghincescu a precizat că CJSU Brăila a emis astăzi o nouă hotărâre, respectiv nr. 51/8.10.2020, aceasta venind cu completări la Hotărârea nr. 50/7.10.2020, ca urmare a adresei Primăriei nr. 176/7.10.2020: „Completările aduse la HCJSU nr. 50 prin HCJSU nr. 51 sunt cele boldate în HCJSU nr.51, motivat de adresa Primăriei Brăila nr. 176/7.10.2020, adusă la cunoștință Instituției Prefectului de către ISU Brăila în data de 8.10.2020”.
Redăm mai jos Hotărârea nr. 51/8.10.2020:
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Primăria Municipiului Brăila, a „Festivalului Peștelui” – eveniment de promovare a valorilor și tradițiilor locale, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, datorită faptului că în județul Brăila incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică de 1,5/1.000 de locuitori.
Art. 2. În perioada 08 – 11 octombrie 2020, cu ocazia celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior, este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în intervalul orar 10:00 – 22:00, cu excepția persoanelor care servesc masa/produsele achiziționate în spații special amenajate, care dețin autorizații sanitar – veterinare și de sănătate publică conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 3. (1) Organizatorii evenimentului și angajatorii vor asigura condițiile prevăzute la art. 8, 9 și 10 din H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și a condițiilor din Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul V, punctele 1 ÷ 8.
(2) Organizatorii evenimentului menționat la art. 1 și angajatorii vor afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective, regulile de distanțare fizică și de acces și vor asigura implementarea acestora.
(3) Administratorii spațiilor publice deschise și organizatorii evenimentului menționat la art. 1 vor asigura modalități de colectare a măștilor pentru a se evita răspândirea necontrolată a acestora, prin amplasarea unor saci interiori de unică folosință în recipientele de colectare a deșeurilor, care vor fi colectați în timpul zilei, în funcție de gradul de umplere, precum și la sfârșitul fiecărei zile a evenimentului, de operatorul de salubritate.
(4) În zona prevăzută la art. 2 se interzice consumul produselor achiziționate în alte locuri decât cele special amenajate și autorizate legal.
Art. 4. Urmărirea respectării prevederilor prezentei hotărâri revine instituțiilor abilitate cu drept de control de la nivelul județului Brăila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s