Măsuri de protecție sanitară ce trebuie respectate cu ocazia desfășurării Festivalului Peștelui de la Brăila

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, potrivit Hotararii nr. 50 din 07 octombrie 2020, privind stabilirea măsurilor de protecție sanitară necesar a fi respectate, pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic generat de virusul SARS-CoV-2, în perioada 08 – 11 octombrie 2020, pe faleza Dunării – Brăila, cu ocazia desfășurării celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui, a decis următoarele:
Art. 1. Se aprobă organizarea, de către Primăria Municipiului Brăila, a „Festivalului Peștelui” – eveniment de promovare a valorilor și tradițiilor locale, în perioada 08 – 11 octombrie 2020.
Art. 2. În perioada 08 – 11 octombrie 2020, cu ocazia celei de-a doua ediții a „Festivalului Peștelui”, pe faleza Dunării – Brăila, în zona delimitată de străzile Vadul Spitalului și Împăratul Traian, între malul Dunării și taluzul superior, este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura,pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în intervalul orar 10.00 – 22.00.
Art. 3. (1) Organizatorii evenimentului și angajatorii vor asigura condițiile prevăzute în Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3142/1495/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul V, punctele 1 ÷ 8.
(2) Organizatorii evenimentului menționat la art. 1 și angajatorii vor afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecției în spațiile respective, regulile de distanțare fizică și de acces și vor asigura implementarea acestora.
(3) Administratorii spațiilor publice deschise și organizatorii evenimentului menționat la art. 1 vor asigura modalități de colectare a măștilor pentru a se evita răspândirea necontrolată a acestora, prin amplasarea unor saci interiori de unică folosință în recipientele de colectare a deșeurilor, care vor fi colectați în timpul zilei, în funcție de gradul de umplere, precum și la sfârșitul fiecărei zile a evenimentului, de operatorul de salubritate.
(4) În zona prevăzută la art. 2 se interzice consumul produselor achiziționate.
Art. 4. Urmărirea respectării prevederilor prezentei hotărâri revine instituțiilor abilitate cu drept de control de la nivelul județului Brăila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s