ISU “Dunărea” Brăila, mereu la datorie! | Inspectorul șef, colonel Ion Cristian, a raportat pentru anul trecut, 7437 acţiuni de răspuns în urma producerii situaţiilor de urgenţă | În 2022, pompierii au intervenit la stingerea a 281 incendii

Luni, 30.01.2023, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dunărea” Brăila, s-a prezentat analiza activității inspectoratului din anul 2022.
În materialul prezentat de inspectorul șef, colonel Ion Cristian, au fost evidențiate principalele activități desfășurate de fiecăre compartiment funcțional, obiectivele care au fost urmărite în 2022, cât și cele propuse pentru anul 2023.
Dintre acestea prezentăm, în continuare, activitățile de intervenție ale structurilor operaționale cât și activitatea de prevenire, activități care se desfățoară în sprijinul brăilenilor.
Activitatea operativă, în anul 2022, s-a materializat în 7437 acţiuni de răspuns în urma producerii situaţiilor de urgenţă (în medie, 20 solicitări pe zi) la care au acţionat serviciile profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, clasificate astfel: 3805 pentru intervenţii S.M.U.R.D.; 281 pentru stingerea incendiilor; 1977 pentru alte intervenţii; 1166 pentru alte situaţii de urgenţă; 160 cazuri pentru asistenţa persoanelor; 48 cazuri pentru protecţia mediului (0,65%).
Frecvenţa orelor în care au fost alertate forţele de intervenţie: 12.00 – 18.00 (2703 evenimente), 06.00 – 12.00 (2397 evenimente), 18.00 – 24.00 (1787 evenimente) şi 24.00 – 06.00 (550 evenimente).

Serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate să intervină pentru stingerea a 281 incendii în 2022

În perioada 01.01 – 31.12.2022, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate să intervină pentru stingerea a 281 incendii. În urma intervenţiilor la incendii au fost salvate 17 persoane, 186 animale și bunuri materiale în valoare de aproximativ 174.238.700 lei, iar ca efecte negative au fost înregistrate 6 persoane decedate, 26 persoane rănite, 47 animale moarte, 17 păsări moarte, iar pagube materiale estimate la 3.845.000 lei.
Pentru limitarea și lichidarea incendiilor manifestate pe parcursul anului trecut, s-a intervenit, astfel: 153 intervenţii independente ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 81 intervenţii ale serviciilor profesioniste în cooperare cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență; 15 intervenţii proprii ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență; 2 intervenţii a serviciilor profesioniste în cooperare cu Serviciile Private pentru Situații de Urgență; 12 incendii stinse de la sine; 14 incendii stinse de populație; 4 incendii stinse de personalul de la locul de muncă.
După tipul proprietăţii, 201 incendii au avut loc la proprietăţi individuale, 36 pe domeniul public al localităţii, 10 pe domeniul privat al statului/localităţii şi 34 pe domeniul privat român. În funcţie de împărţirea teritorială 123 incendii s-au manifestat în mediul urban, comparativ cu 145 în anul 2021 şi 158 incendii s-au produs în mediul rural, comparativ cu 148 în anul 2021, reprezentarea grafică fiind următoarea:
Împrejurările determinante care au generat aceste incendii au fost: instalaţii electrice/echipamente/aparate electrice defecte/improvizate/sub tensiune nesupravegheate – 74, foc deschis lăsat nesupravegheat – 70, fumatul în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător – 34, acțiuni intenționate – 22, mijloace de încălzire improvizate/nesupravegheate – 19, coşuri, burlane de fum defecte sau necurăţate – 19, jocul copiilor cu focul – 8, scântei mecanice, electrostatice, frecare – 8 (2,85%), jar sau scântei – 7 (2,49%), căldură (radiație) solară acumulată, concentrată ori reflectată – 5 (1,78%), sudură – 4 (1,42%), scurgeri de produse inflamabile – 3 (1,07%), alte împrejurări – 3 (1,07%), sisteme de încălzire defecte – 2 (0,71%), defecțiuni tehnice de exploatare – 2 (0,71%), explozie urmată de incendiu – 1 (0,36%).
Pentru stingerea incendiilor, timpul mediu de răspuns a serviciilor profesioniste a fost: în mediul urban – 5 minute, în mediul rural – 17 minute, iar timpul mediu de intervenţie în mediul urban a fost de 83 minute, iar în mediul rural de 92 minute.
Incendii de vegetaţie uscată: în perioada analizată, s-a intervenit pentru stingerea a 501 incendii de vegetaţie uscată, stuf, gunoi menajer. La 151 incendii au participat, în sprijinul echipajelor inspectoratului, serviciile voluntare din localitățile unde s-a manifestat incendiile. Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea a 34 incendii de vegetație uscată. În urma incendiilor de vegetaţie uscatăstuf sau gunoi menajer au fost afectate 1218 ha teren viran.
Pe parcursul anului 2022 au fost monitorizate 4518 transporturi de deşeuri şi substanţe periculoase şi 172 transporturi special care au tranzitat zona de competenţă a inspectoratului.
Echipajele S.M.U.R.D. din cadrul inspectoratului, au fost alertate să intervină la 3805 de cazuri (în medie 10 pe zi), acordând ajutor medical calificat pentru 3609 persoane adulte şi 84 copii.
Echipa pirotehnică a intervenit la 22 asanări a teritoriului de muniţie rămasă neexplodată în localităţile din jueț şi s-au executat două distrugeri de muniţie la poligonul de specialitate.
În domeniul activităţii preventive, Inspecţia de prevenire a urmărit preîntâmpinarea, reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu prin executarea de activităţi specifice, conform legislaţiei în vigoare şi cu respectarea.
Concepţiei de organizare şi a Planificării activităţilor de prevenire. Privind activitatea de avizare/autorizare, în urma documentaţiilor depuse au fost 794 solicitări au fost emise 56 avize de securitate la incendiu, 34 autorizaţii de securitate la incendiu. Au fost respinse 66 cereri de avize de securitate la incendiu şi 52 cereri de autorizaţii de securitate la incendiu din cauza documentației incomplete (4 documentații) sau de neîncadrare în prevederile H.G.R. nr. 571/2016 privind categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu (553 documentații), acest aspect fiind comunicat solicitanților.
Privind activitatea de control, au fost executate un număr de 366 controale, din care: 73 la obiective de investiţii, 201 la operatori economici, 74 la instituţii, 3 la localităţi. În urma acţiunilor de control au fost constatate 1526 nereguli privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, iar pe timpul controalelor s-au soluţionat 74 nereguli privind prevenirea situaţiilor de urgenţă.
S-au aplicat 1060 sancţiuni contravenţionale din care 915 avertismente şi 145 amenzi în cuantum de 293.000 lei.
Un obiectiv important al inspectoratului este și va fi autorizarea, din punctul de vedere al securității la incendiu, a clădirilor cu destinația de învățământ. În evidențele inspectoratului sunt înregistrate 51 de corpuri de clădiri având destinația de învățământ care funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu.
Pentru intarea în legalitate referitor la obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu, în cursul anului 2022, s-a constatat o implicare a factorilor decidenți de la nivelul unităților administrativ teriotriale privind alocarea de fonduri către instutuțiile cu presonalitate juridică care administrează clădirile cu destinația de învățământ și s-au organizat ședințe cu directorii acestor instituții.
În scopul conştientizării cetăţenilor asupra importanţei respectării normelor de protecție civilă şi a cunoaşterii modului de comportare pe timpul şi după producerea unor situaţii de urgenţă, s-au organizat activități gen ziua porților deschise cu ocazia diferitelor evenimente (13 octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, “Marți 13 – Preveniți ghinionul”, puncte de informare preventivă în centre comerciale, lecții deschise în instituții de învățământ și instituții publice). Formaţiunea de Protecţie Civilă a intervenit la 22 asanări a teritoriului de muniţie rămasă neexplodată în localităţile din județ şi s-au executat două distrugeri de muniţie la poligonul de specialitate.
În anul 2023, se va avea în vedere reorientarea acțiunilor către domeniile de bază din competență și corelarea demersurilor instituționale pentru îndeplinirea măsurilor stabilite prin planurile de acțiuni pentru implementarea documentelor programatice, precum Planul Strategic Instituțional 2022-2025 al Ministerului Afacerilor Interne, Strategia consolidare dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru perioada 2016 – 2025 sau Planul național comun de acțiune MAI, MLPDA și MEC pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ.