TransRegio, drum de mare viteză la Brăila | A fost semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul TransRegio Brăila-Slobozia-Drajna-A2 și Chiciu-Drajna

Vineri, 27 ianuarie 2023, la Brăila a fost semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții TransRegio Brăila-Slobozia-Drajna-A2 și Chiciu-Drajna, un drum de mare viteză care să conecteze județele din regiune cu Autostrada Soarelui.
Acest document a fost semnat la Brăila, într-un cadru solemn, de Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila, Costel Fotea, președintele CJ Galați, Marian Pavel, președintele CJ Ialomița, și administratorul public al județului Călărași, Bogdan Mihai. La acest eveniment, important în special pentru județele Brăila și Galați, au mai participat și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, precum și europarlamentarii Mihai Tudose și Dan Nica.

Pentru realizarea studiului de fezabilitate vor lucra 15 firme, cu tot cu subcontractori, inclusiv cu Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Galați. Valoarea contractului este de 17 064 028 lei (20 306 194 lei cu TVA). Durata prestării serviciilor este 210 zile de la data ordinului de începere a prestării serviciilor. Lungimea estimată a drumului TransRegio va fi de 142 km (conform Master Plan Transporturi). Prestatorul va analiza integrarea sectorului de drum în cadrul TEN-T CORE, în cadrul rețelei de autostrăzi și drumuri naționale din România și în cadrul infrastructurii secundare de transport (drumuri județene, drumuri comunale, drumuri de exploatare, drumuri și străzi rurale).
Această analiză va presupune identificarea a 3 variante de traseu. Prestatorul va propune acceptarea sau respingerea unor alternative în baza următoarelor aspecte principale, fără a se limita la acestea: lista cuprinzătoare și clară a restricțiilor (teren, geologie, mediu, inclusiv situri Natura 2000, habitate, zone incluse în Fondul Forestier Național – a se evita pe cât posibil, arheologie, infrastructură, utilități publice sau alte construcții existente, impact socio-economic, schimbări climatice, inclusiv operare și întreținere); evaluarea traficului rutier pentru fiecare variantă propusă și lista cuprinzând datele tehnice, de trafic, economice, actualizate, analiza cost-beneficiu robustă și analiza multicriterială care vor furniza o bază solidă pentru selectarea variantei recomandabile de traseu.
Se va păstra, pe cât posibil, amplasamentul existent al drumurilor naționale de pe traseul Brăila-Slobozia-Autostrada A2-Drajna-Chiciu, iar acolo unde se impune se va proiecta traseu nou pentru ocolirea localităților urbane/rurale de pe traseul studiat.
Noul drum de mare viteză, va conecta județele Brăila și Galați, prin intermediul Drumului Expres Galați-Brăila, și podul de peste Dunăre cu A2, pentru a se reduce timpul de deplasare pe drumul către București.
Beneficiarul studiului de fezabilitate va fi Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A, pe baza Protocolului de colaborare încheiat în data de 09.02.2022, cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitarã pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud-județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.

Sursă foto: Fb. Costel Fotea