Etapa finală a “Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial – Jocul” | Manifestare cultural-artistică destinată promovării, revitalizării și valorificării dansului popular brăilean, comoară a neamului românesc

Consiliul Județean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, și Primăria Municipiului Brăila organizează, în intervalul 6 – 7 decembrie 2022, Etapa finală a “Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial – Jocul”, eveniment desfășurat sub egida “Identitate strămoșească a satului contemporan – conservare, revitalizare și promovare”.
Scopul acestei manifestări cultural-artistice este acela de a promova, revitaliza și totodată de a valorifica dansul popular brăilean, considerat o comoară a neamului românesc, cultivat din generaţie în generaţie și exprimând specificul etnofolcloric al fiecărei regiuni din Județul Brăila.
La acest eveniment vor participa specialiști din domeniul dansului popular, personalităţi ale vieţii culturale, coregrafi și instructori de dans, persoane implicate în acțiuni ce au ca scop conservarea și promovarea culturii tradiționale, cu referire la dansul popular, după cum urmează: Marin Barbu – Instructor de dans și expert în folclor, Ștefan Coman – maestru coregraf, Titica Ioniță – instructor de dans, Ioan Horujenco – coregraf și instructor de dans dar și cursanții “Atelierelor de revitalizare a patrimoniului imaterial – Jocul”.
Evenimentul se va desfășura în Sala ProArte a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila dar și la sediul școlilor din Municipiul Brăila, în baza parteneriatelor încheiate cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila și va fi transmis online, pe pagina de Facebook a Organizatorului – Centrul de Creaţie Brăila.