17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 89.600 lei, pentru neconformitățile din domeniul relațiilor de muncă, aplicate de inspectorii ITM Brăila

În perioada 19–22 septembrie 2022, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat Campania națională de verficare a respectării de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurarate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidenţă a zilierilor.
În acest context, în perioada amintită anterior, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, au întreprins acțiuni de control în vederea verificării modului în care se aplică și respectă cerințele prevederilor Legii nr. 52/2011.
În perioada de referință, au fost efectuate 33 de controale și aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 89.600 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă.
Din totalul sancțiunilor aplicate, pentru muncă nedeclarată, au fost sancționati doi angajatori din domeniul activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor), fiind identificate două persoane fără a avea contract individual de muncă încheiat anterior începerii activității, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 40.000 lei.
Inspectorii de muncă brăileni, pe parcursul acestor acțiuni de control, au urmărit modul în care beneficiarii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la durata activității ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor legii, respectarea de către beneficiar cu privire la înființarea, completarea și prezentarea registrului de evidență al zilierilor, dovada plății remunerației cuvenite zilierului, folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele expres reglementate de lege.