Noi reguli pentru construcția și modernizarea spitalelor!

Joi, 15.09.2022, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a aprobat un nou act normativ care prevede reguli pentru construcția și modernizarea spitalelor.
Ministrul Dezvoltării a ținut să sublinieze faptul că deși, la ora actuală, în România există peste 400 de spitale care funcționează în 1.363 clădiri, acestea în majoritate sunt construite pe baza unor normative vechi, normativul de construcții în vigoare datând din 1997 și nemaioferind soluții moderne pentru construcția și modernizarea spitalelor.

”Avem nevoie de reglementări moderne, adaptate normelor europene pentru construcția de spitale noi și pentru modernizarea și restructurarea clădirilor actuale. Acestea sunt condiții de bază pentru o infrastructură spitalicească modernă și servicii sanitare adecvate oferite cetățenilor.”

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila

Normativul se aplică pentru proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor cu funcțiunea de spital, a incintelor și terenurilor aferente, prevăzute a se realiza pe teritoriul României, în vederea alinierii prevederilor la normativele europene, respectiv la cerințele tehice și funcționale, precum parametrii de proiectare și funcționare a sistemelor de ventilare, climatizare și condiționare.
De asemenea, noile reglementări permit elaborarea unor proiecte cu fluxuri medicale și instalații corecte, reducând, în acest fel, posibilitatea interferențelor dintre circuitele medicale.

”Instalațiile corect proiectate și executate reduc semnificativ riscul apariției infecțiilor nosocomiale, a incendiilor, adică a evenimentelor din care pot rezulta pierderi de vieți omenești.”

a mai precizat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Documentul stabilește prevederile tehnice și condițiile minime de calitate pe care trebuie să le asigure construcțiile cu funcțiunea de spital (indiferent de profilul și capacitatea acestora), pe întreaga durată de existență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Noile normative pentru construcția spitalelor vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României.