Modificări legislative privind comercializarea produselor fertilizante

„În cadrul ședinței Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum și pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor.”, susțin reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin această ordonanță legislația României vine în acord cu noua legislație europeană în vigoare, din acest punct de vedere.
Unul dintre aspectele reglementate în cadrul acestui act normativ este regimul juridic al următoarelor categorii de produse fertilizante:
• care nu dețin marcaj CE;
• care dețin marcaj CE;
• testate și autorizate în spațiul Uniunii Europene;
• autorizate în condițiile pedoclimatice din România;
• îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți utilizați în agricultura ecologică.
Totodată, conform precizărilor MARD, se stabilesc astfel obligațiile operatorilor economici, ale direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv ale structurii cu atribuții în inspecții tehnice din cadrul MADR pentru activitatea de supraveghere a pieței și controlul produselor fertilizante.
Reprezentanții Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au mai subliniat faptul că: „Actul normativ prevede dispoziții tranzitorii pentru produsele fertilizante autorizate și în curs de autorizare în baza actualului cadru național de reglementare în domeniu. Ordonanța reglementează și modalitatea de recunoaștere reciprocă a produselor fertilizante testate în alte state membre UE și asigură cadrul legal referitor la introducerea în țară a acestora.”
Prin aceeași Ordonanță este stabilit și sistemul de contravenții și sancțiuni în domeniul produselor fertilizante.