Începând de luna viitoare, vor fi organizate audiențe ale prefectului Timofei cu cetățenii din mediul rural

Premieră în Județul Brăila la nivel administrativ! Prefectul Iulian Timofei, reprezentant al Guvernului în teritoriu, va organiza, începând cu luna iunie 2022, la cerere, sesiuni de audiențe cu cetățenii din județ, direct la primăriile din mediul rural, ocazie cu care va derula și întâlniri cu primarii respectivelor UAT-uri.
”Începând de luna viitoare vor fi organizate audiențe ale Instituției Prefectului-Județul Brăila cu cetățenii din mediul rural, iar în paralel, și întâlniri cu primarii, acțiuni gândite cu scopul armonizării relației dintre cetățean și administrația publică locală prin informarea directă asupra calității serviciilor furnizate de către instituțiile publice, precum și identificarea problemelor cu care se confruntă brăilenii din mediul rural.”, a declarat prefectul județului, Iulian Timofei.
Înscrierea în audiență prin întâlnire directă cu petiționarii din mediul rural se va derula conform prevederilor art. 28 din O.M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor: solicitantul va adresa conducerii o cerere de primire în audiență, formularul on-line fiind disponibil pe site-ul instituției, la secțiunea ”Contact-Audiențe”.
În cazul în care conducerea instituției dispune aprobarea cererii, solicitantul va fi informat telefonic asupra modalității de desfășurare a audienței, respectiv locația, data și ora stabilită pentru desfășurarea întâlnirii cu persoana care ține audiența.