Creșterea voluntară cu 200 de lei a salariului minim, o măsură implementată de PSD

Senatorul Ion Rotaru, președintele PSD Brăila, a anunțat implementarea de către PSD a unei noi măsuri ce privește o majorare voluntară, scutită de taxe, cu 200 de lei a salariului minim brut, începând cu data de 1 iunie 2022, măsură care face parte din programul guvernamental ”Sprijin pentru România”.
„Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ pentru implementarea măsurii creșterii voluntare cu 200 de lei a salariului minim, parte a programului «Sprijin pentru România». Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cauzate de creșterea prețurilor, PSD a elaborat o măsură ce vizează o majorare voluntară scutită de taxe cu 200 de lei a salariului minim brut.
Se propune neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei pe lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor pentru creșterea voluntară a salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, prevăzut în contractul individual de muncă.”
, a precizat senatorul Ion Rotaru, președintele PSD Brăila, în cadrul unui Comunicat de Presă emis astăzi, 5 mai 2022.
Conform precizărilor politicianului brăilean, măsura ar urma să se aplice începând cu data de 1 iunie 2022, iar de aceasta vor beneficia și persoanele nou angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, pentru care nivelul salariului de bază lunar brut este de 2.750 lei.
„Creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei se adaugă măsurilor deja implementate din programul «Sprijin pentru România»: ajutorul de stat acordat transportatorilor și distribuitorilor, dublarea sumei alocate pentru hrană pentru pacienții din spitale și pentru copiii instituționalizați, creșterea salariului minim brut la 3.000 pentru angajații din Agricultură după modelul salarizării din Construcții, ajustarea cu rata inflației a prețurilor la materialele de construcții din contractele de achiziții publice, acordarea ajutorului de stat pentru investiții majore în economie, majorarea de la 28 lei/lună la 150 lei/lună a sumelor pentru nevoi personale pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție specială, majorarea cu 58,5% a sumelor acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, creșterea cu 50% a alocației lunare de plasament, de la 630 lei la 950 lei, iar în cazul copiilor cu dizabilități de la 945 lei la 1.350 lei.”, a mai spus președintele PSD Brăila în cadrul aceluiași comunicat.