Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt, zi de mare sărbătoare creștină

Sărbătorită mereu duminica, la 50 de zile de la Paște, Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt reprezintă una dintre cele mai semnificative sărbători creștine. Prin această sărbătoare, creștinii ortodocși comemorează coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Pogorându-se sub chipul unor „limbi ca de foc”, Duhul Sfânt le dă apostolilor darul de a grăi în alte limbi, necunoscute de ei până atunci. După cum este menționat și de către Sfântul Evanghelist Luca, în „Faptele Apostolilor”, din Noua Scriptură, datorită acestei minuni cei 12 Apostoli încep să propovăduiască lumii despre faptele minunate ale lui Dumnezeu.

„În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.”

La începutul creștinătății, această duminică mai era cunoscută și drept „Duminica Cincizecimii”, iar în această zi se sărbătoreau atât Pogorârea Duhului Sfânt cât si Înălțarea lui Hristos, însă în jurul anului 400 d.H., acestea au început a fi sărbătorite separat. În zilele noastre, această sărbătoare a mai căpătat și denumirea de „Duminica mare”.
Duminica Rusaliilor mai este considerată, de către credincioși, și ziua în care a avut loc întemeierea Bisericii Creştine. În aceiași zi în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, datorită cuvântarii lui Petru aproape 3000 de suflete s-au convertit la creştinism, formând cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, inima Bisericii de azi.

”După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
„Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.”

În acest an, Pogorârea Duhului Sfânt este sărbătorită pe data de 20 iunie 2021. În România, începând cu anul 2008, prima și a doua zi de Rusalii au fost declarate zile libere. Lunea Rusaliilor mai este considerată drept zi nelucrătoare și în următoarele țări: Islanda, Austria, Belgia, Danemarca, Cipru, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Luxemburg, Țările de Jos, în unele cantoane din Elveția, Madagascar, Ungaria, Norvegia, Senegal, Togo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s