Întâlnire de lucru, la Instituția Prefectului – Județul Brăila, a Echipei judeţene interinstituţionale împotriva traficului de persoane

În data de 16.06.2021, ora 10:30, în sediul Instituției Prefectului – Județul Brăila a avut loc ședința de lucru a Echipei judeţene interinstituţionale împotriva traficului de persoane, organizată de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Brăila.
La întâlnire au participat reprezentanți din cadrul: Instituției Prefectului – Județul Brăila, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galați, Inspectoratului de Poliție al Județului Brăila, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Brăila, Biroului pentru Imigrări al Județului Brăila, Inspectoratului Școlar Județean Brăila, Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Poliției Locale Brăila, Direcției de Asistență Socială, Direcției Județene de Evidența Populației Brăila, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, Fundaţiei ”Lumina” Brăila, în calitate de membri ai Echipei judeţene interinstituţionale împotriva traficului de persoane.
Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele teme:
1. Informare privind evoluţia traficului de persoane în judeţul Brăila în anul 2020.
2. Diverse.
Prefectul județului Brăila, Nicușor Ciocan, a deschis lucrările ședinței prin prezentarea ordinii de zi.
Ulterior, inspector principal de poliție Dumitraşcu Alin-Gabriel – coordonatorul Centrului Regional Galați al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – a prezentat o informare cu privire la activitatea desfășurată, în anul 2020, în județul Brăila în vederea combaterii traficului de persoane.
În cadrul informării s-a menționat faptul că în anul 2020, la nivelul județului Brăila, în perioada raportată au fost înregistrate 19 victime ale traficului de persoane.
Inspectorul principal de poliție Dumitraşcu Alin-Gabriel a menționat că, în urma activităților desfășurate, în ceea ce privește situația celor 19 persoane victime ale traficului de persoane, s-au constatat următoarele:
– un număr semnificativ de minori, cu vârstele cuprinse între 9 şi 15 ani, ajung victime ale traficului de persoane;
– categoria de vârstă cuprinsă între 15 şi 25 de ani este categoria de vârstă cea mai vulnerabilă a fi supusă traficului de persoane;
– 9 au reședința în mediul urban, iar 10 în mediul rural;
– 13 persoane sunt necăsătorite, 3 persoane au declarat că ar fi în uniune consensuală, 2 persoane căsătorite şi 1 persoană divorţată.
Inspectorul principal de poliție Dumitraşcu Alin-Gabriel a menționat faptul că:
– din datele statistice a reieșit faptul că 40% dintre victime sunt traficate de cunoştinţe/prieteni, 30% de către necunoscuți, 16% de către parteneri/soţi și 14% sunt victime ale unor situații/cazuri neprevăzute;
– după modul de exploatare, 72% dintre victime sunt exploatate sexual, 15.8% sunt exploatate prin muncă, 6.2% prin cerşetorie, iar 6% sunt exploatate prin alte forme;
– cele mai importante cauze ale traficului de persoane sunt: carenţele educaţionale, lipsa de informare, lipsa oportunităţilor de angajare în mediul de rezidenţă, lipsa unor valori sociale, familii disfuncţionale.
Au fost prezentate activitățile desfășurate, în anul 2020, de către Centrul Regional Galați al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru prevenirea traficului de persoane, după cum urmează:
– s-au desfășurat 8 campanii de informare, din care 2 campanii de informare desfășurate la nivel național, respectiv 6 campanii de informare desfășurate la nivel local;
– au fost desfășurate 222 de activități de prevenire, cu participarea unui număr total de 11.544 persoane.
Membrii echipei interinstituționale au purtat discuții libere cu privire la atribuțiile fiecărei instituții în combaterea traficului de persoane și au convenit ca, în funcție de competențele oferite de prevederile legale, fiecare instituție să se implice activ în activitățile de prevenire a traficului de persoane, în combaterea traficului de persoane și în rezolvarea cazurilor/situațiilor care vizează traficul de persoane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s