Instituția Prefectului Județul Brăila face cunoscute noile măsuri de relaxare valabile din 15 iunie 2020

Prefectura Brailei

Noi măsuri de relaxare intră în vigoare de la 15 iunie 2020. Dacă președintele României, dl. Klaus Iohannis, menționa în urmă cu câteva zile anumite măsuri de relaxare ce erau posibil a fi stabilite începând cu jumătatea acestei luni, între timp s-a decis exact care vor fi acestea, între ele remarcându-se mărirea la 6 a numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii care pot circula ori forma grupuri pietonale, cât și faptul că se reiau activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
Noile măsuri de relaxare, în contextul epidemiologic actual, ce vor fi aplicabile începând cu data de 15 iunie 2020, potrivit informațiilor publice oferite de Instituția Prefectului Județul Brăila, sunt următoarele:

● Se exceptează de la măsura de carantinare/izolare persoanele sosite din țările stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Național de Sănătate Publică, aprobate prin hotărâre a CNSU.
● Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare prevăzută mai sus, dar care înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat mai puțin de 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuință/locația declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/ aparținatorii, după caz.
● Persoanele care, fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de măsura carantinării/izolării, NU intră în carantină/izolare la intrarea în România.
Se exceptează de la măsura izolării/carantinării persoanele care intră în România prestarea de activități medicale.
Se mărește la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună și care pot participa la activități recreative și sportive desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeții,canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber, în condiții stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
● Evenimentele private în spații închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 de persoane.
● Evenimentele private în spații deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 de persoane.
● Se mărește la 6 numărul de persoane care nu aparțin aceleiași familii și pot circula ori forma grupuri pietonale.
● Se pot relua zborurile către și din țările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină/izolare, stabilite de INSP și aprobate de CNSU.
● Se reiau activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.
În interiorul centrelor comerciale nu se permite:
a. activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiași familii la o masă.
b. exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și cinematografelor.
● Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății.
● Se reia activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport, fitness, cu obligația respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin comun.
● Se reia activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear, cu obligația respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sănătății.
● Se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school pe perioada vacanței de vară.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s