Situația drumurilor din Județul Brăila, la ora 19.00 | Două drumuri naționale închise circulației: DN 22 și DN 23 | Un drum județean blocat și 23 cu circulația îngreunată

Potrivit datelor comunicate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila, în data de 28.01.2023, la ora 19.00, privind situația drumurilor naționale, circulația rutieră se menținea închisă pe DN 22 Brăila – limită cu județul Buzău și pe DN 23 Brăila – limită cu județul Vrancea.
În același timp, pe celelalte drumuri naționale, se circula în condiții de iarnă. De asemenea, se menține restricția privind traficul rutier cu masa totală maxim admisă de peste 7,5 tone pe celelalte drumuri naționale din județ. Sursa menționată a mai precizat că s-a intervenit deja cu 22 utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor) și au fost împrăștiate 74 tone material antiderapant.
La nivel de drumuri județene, situația la ora 19.00, era următoarea:
• 1 drum blocat: tronsonul DJ 212: Cuza Vodă – Spiru Haret – Berteştii de Jos – Berteştii de Sus – Mihai Bravu – lim. Jud. Ialomiţa.
• 23 de drumuri cu circulația îngreunată:
– DJ 202A: Gulianca – Salcia Tudor – Ariciu – DJ 202D;
– DJ 202 B: Latinu – Gurguieţi – Sihleanu – Scorţaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Ţepeş Vodă – Urleasca;
– DJ 202 D: DJ 202B (Scorţaru Nou) – Mihail Kogălniceanu – Boarca – Racoviţa – Custura – Gradiştea – DN 22;
– DJ 202 G: Salcia Tudor – DJ 202 A;
– DJ 202 H: Gradiştea – Ibrianu – Maraloiu;
– DJ 203: limita judeţului Buzău – Galbenu – Sătuc – Jirlău – Făurei – Brateşu Vechi – Ulmu – Vultureni – Scărlăteşti – Dudescu – Zăvoaia – Însurăţei;
– DJ 203 J: Jirlău – limita Judeţului Buzău;
– DJ 203 N: DN 2B (Surdila Greci) – limita Judeţului Buzău (km 3+473) – limita Judeţului Buzău (km17+773) – Jugureanu – Ulmu (DJ 203);
– DJ 203 P: Cireşu – Vultureni;
– DJ 203 R: Ulmu (DJ 203 N) – Cireşu – Batogu – Ioneşti – Lişcoteanca – Valea Călmăţuiului – DN 21;
– DJ 203 S: Surdila Găiseanca (DN 2B) – Făurei;
– tronsonul DJ 211: limita judeţului Ialomiţa – Roşiori – Tătaru – Dudeşti – Dudescu;
– DN 211 B: Tătaru (DJ 211) – Bărăganul – Victoria – Mihai Bravu;
– DJ 211 C: Tătaru (DJ 211) – Colţea – Chichineţu – Ciocile (DC 28);
– DJ 211 D: Roşiori – Florica – Colţea;
– tronsonul DJ 212: Chiscani – Tichileşti – Gropeni – Tufeşti;
– DJ 212 A: Brăila – Măraşu;
– DJ 212 B: DJ 212 A – Frecăţei;
– DJ 212 C: DJ 212 – Stăncuţa – Dunăre trecere BAC;
– DJ 221: Cazasu (DN 22) – Mărtăceşti – Romanu – Găvani – Gemenele – Râmnicelu – Constantineşti – Şuţeşti – Ianca;
– DJ 221 B: Brăila – Baldovineşti – Vădeni;
– DJ 221 C: DN 23 – Siliştea – DJ 221;
– DJ 225 A: limita Judeţului Galaţi – Cotu Mihalea – Cotu Lung – Muchea – Romanu – Scorţaru Vechi – Traian – Silistraru – Unirea – Gropeni – trecere BAC.
• în urma evoluției situației meteo, din zona Județului Brăila, au fost dispuse măsuri de închidere ca măsură preventivă – 4:
– DJ 203 A: limita Judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu;
– DJ 203 T: Jirlău – Vişani (DJ 203 A);
– DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă;
– tronsonul DJ 211: Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B).
S-a acţionat pe diferite sectoare de drumuri județene cu 17 mijloace (6 autobasculante cu lamă și răspânditor, 2 încărcătoare frontale, 3 autogredere, 6 buldoexcavator) și s-au împrăștiat 150 tone de material antiderapant (nisip și sare).
Potrivit sursei amintite anterior, se acționează pentru fluidizarea traficului pe următoarele tronsoane:
• DJ 211C Tătaru – Bărăganu – Victoria – Mihai Bravu;
• DJ 211C Tătaru – Colţea – Ciocile;
• DJ 211D Roşiori – Florica – Colţea;
• DJ 212 Chiscani – Tichileşti – Gropeni – Cuza Vodă – Berteşti – limita județ;
• DJ 212C Stăncuţa – Dunăre trecere BAC;
• DJ 203 Sătuc – Galbenu;
• DJ 221 Cazasu – Romanu – Râmnicelu – Şuţeşti;
• DJ 202B Gemenele – Movila Miresii – Ţepeş Vodă;
• DJ 225A Cotu Lung – DN23;
• DJ 202A Gulianca – Ariciu – Racoviţa – Grădiştea;
• DJ 211 DN2B – Bordei Verde;
• DJ 211A Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă.

Filtre de restricționare și de informare a traficului în Județul Brăila

De asemenea, au fost formate filtre de restricționare și de informare a traficului în zonele:
• DN2B, în orașul Ianca, spre ieșire localitatea Ianca intersecția cu DJ221, filtru de informare cu privire la folosirea rutei ocolitoare DN2B – Buzău;
• DN22, Grădiștea, traficul este blocat în totalitate către Județul Buzău;
• DN22, la intrare în localitatea Cazasu, filtru de informare cu privire la faptul că se circulă în condiții de iarnă pe acest sector de drum;
• DN2B, în localitatea Surdila – Greci, filtru de informare cu privire la faptul că spre Județul Buzău se circulă în condiții de iarnă;
• DJ203, Făurei, filtru de informare cu privire la faptul că spre Județul Buzău se circulă în condiții de iarnă;
• intersecția DN21 cu DJ21 – filtru de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;
• DN21 (Petrom Lacu Sărat) – filtru de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;
• localitatea Măxineni: două filtre mixte pentru restricționarea traficului, formate din doi jandarmi și doi polițiști;
• intersecția DN2B cu DJ211 (Bordei Verde) – filtru de informare și dirijare a circulației, un jandarm și un polițist;
• ieșirea din Municipiul Brăila (centura Brăilei), pe drumurile naționale pentru restricționarea traficului pe cele două drumuri naționale, formate din patru polițiști.

Măsuri dispuse ca urmare a atenţionările meteorologice de Cod Galben, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie | Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică

Având în vedere informările și atenţionările meteorologice de Cod Galben, emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în perioada 27-28.01.2023, la nivelul Județului Brăila, în urma ședințelor organizate la Instituția Prefectului – Județul Brăila, sub coordonarea reprezentantului Guvernului în teritoriu, au fost dispuse următoarele măsuri structurilor cu atribuții din cadrul CJSU Brăila:
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila monitorizează starea drumurilor de pe raza judeţului şi va institui, dacă este cazul, filtre de informare a participanţilor la trafic, verificând modul de respectare a normelor de circulaţie rutieră. În funcţie de evoluţia fenomenelor meteorologice periculoase, dacă situaţia o va impune, împreună cu administratorul drumurilor publice, se va dispune restricţionarea accesului sau închiderea anumitor drumuri sau sectoare ale acestora;
• în funcţie de evoluţia situaţiei operative, Secţia de Drumuri Naţionale şi Consiliul Judeţean Brăila vor interveni cu utilaje şi material antiderapant pentru combaterea poleiului și deblocarea sectoarelor de drumuri naţionale şi judeţene;
• structurile deconcentrate ale MAI menţin legătura permanentă cu componentele SNMSU din profil teritorial, în vederea unei cooperări eficiente în rezolvarea situaţiilor de urgenţă care pot apărea;
• Direcţia de Sănătate Publică a pus la dispoziţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila evidenţele privind femeile gravide ce urmează să nască în perioada ianuarie 2023 – martie 2023, persoanele ce necesită tratament prin dializă şi cele insulino-dependente, în vederea monitorizării acestora şi acordării asistenţei medicale de urgenţă.
S-au transmis comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din Judeţul Brăila, măsuri ce trebuie întreprinse în caz de manifestare a fenomenelor meteorologice prognozate, şi anume:
• instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zonele de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă, în conformitate cu prevederile ordinului M.A.I. nr. 736/2005;
• intensificarea acţiunilor de informare a populaţiei de către membrii SVSU asupra fenomenelor meteorologice prognozate şi pregătirea personalului SVSU pentru intervenţie;
• verificarea tehnicii specifice şi a stocurilor de materiale necesare pentru prevenirea şi intervenţia cu utilajele din dotare, în cazul apariţiei poleiului;
• verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de înştiinţare-alarmare, de comunicaţii şi informatică aflate în dotare pentru asigurarea fluxului informaţional-decizional;
• verificarea şi protejarea surselor de apă potabilă pentru populaţie cât şi a celor ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor şi utilajelor pentru stingerea incendiilor;
• crearea condiţiilor necesare asigurării populaţiei cu apă potabilă, alimente şi materiale de strictă necesitate, asigurarea de spaţii de cazare, ceai cald pentru persoanele fără adăpost (cazuri sociale, si a persoanelor aflate în tranzit care solicită);
• identificarea şi monitorizarea persoanelor care locuiesc în spaţii fără încălzire curentă, în vederea preluării la adăposturile asigurate, pentru evitarea cazurilor de hipotermie şi a persoanelor cu boli grave, aflate în evidenţa medicilor de familie;
• pregătirea echipelor de intervenţie care să acţioneze în zonele afectate şi a mijloacelor de transport şi tractare, precum şi luarea altor măsuri ce se impun pentru a acorda ajutor participanţilor la trafic, imobilizaţi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile;
• monitorizarea situaţiei privind starea căilor de comunicaţii, infrastructura de transport, energie şi alte utilităţi publice;
• luarea tuturor măsurilor de protecţie a persoanelor şi bunurilor împotriva efectelor provocate de desprinderea sau căderea unor elemente din infrastructura de construcţii, precum şi ca urmare a ruperii şi prăbuşirii de arbori;
• monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice prognozate, pentru a putea interveni în timp util la apariţia unor situaţii de urgenţă;
• transmiterea, în timp real, a datelor privind evenimentele apărute şi misiunile executate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase la dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Sursă foto: Fb. Instituția Prefectului – Județul Brăila