34 transportatori rutieri controlați de I.T.M. Brăila, în perioada 07.11 – 11.11.2022 | 18 sancțiuni contravenționale aplicate de inspectorii de muncă

În perioada 07 – 11 noiembrie 2022, a avut loc «Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători.
Cu această ocazie, conform unui comunicat făcut public marți de reprezentanții I.T.M. Brăila, pe plan local au fost verificați 34 de angajatori din acest domeniu (9 angajatori – cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători; 25 angajatori – cod CAEN 4941 – Transporturi de mărfuri) și aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 72.500 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă.
„Din totalul sancțiunilor aplicate, pentru muncă nedeclarată, au fost sancționati doi angajatori, fiind identificate cinci persoane, dintre care: o persoană fără a avea încheiat contract individual de muncă, o persoană fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, două persoane cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, o persoană căreia i s-a acordat un salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată ale salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.
Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă.”, au mai precizat reprezentanții I.T.M. Brăila.
Potrivit sursei citate, în controalele efectuate, I.T.M. Brăila a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competență.
Reprezentanții I.T.M. Brăila au mai pecizat, tot în cadrul aceluiași comunicat, că obiectivele urmărite în această campanie au fost următoarele:
• Identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
• Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă;
• Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată, ale H.G. nr. 905/2007 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto;
• Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
• Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;
• Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicare a sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Sursă foto: Fb. Inspectoratul Teritorial de Munca Braila