Puncte de informare preventivă, organizate de ISU „Dunărea” Brăila, cu ocazia Zilei Internaţionale Pentru Reducerea Riscului Dezastrelor

Ziua Internaţională Pentru Reducerea Riscului Dezastrelor a fost desemnată prin Rezoluţia 64/200 a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care a decis în 2009, marcarea acestei zile în fiecare an la 13 octombrie, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene – inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.
Astăzi, începând cu ora 10:00, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila a organizat puncte de informare preventivă în centrele comerciale Lidl – Bariera Călărașilor și Kaufland – Viziru.
Au fost distribuite materiale de informare preventivă cu tipurile de risc generatoare de situaţii de urgenţă, măsuri de prevenire a acestora şi reguli de comportare în momentul producerii unor astfel de situaţii.
fiipregatit.ro este platforma națională de informare prin care cetățenii se pot documenta despre modul de comportare în situații de urgență.

Riscurile naturale la nivelul judeţului Brăila sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ) şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren şi cutremure de pământ). Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor. Este cunoscut faptul ca 90% din toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numărul total de calamitaţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au o tendinţă de creştere atât după intensitate cât si după frecvenţa lor. Aceasta duce la creşterea pagubelor materiale şi a numărului de victime omeneşti.