Recomandări ale secretarului de stat Florin Dobrescu pentru brăilenii care nu au primit cardurile sociale emise în baza Programului social „Sprijin pentru România”

Florin Dobrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în urma mai multor semnale primite de la cetățeni privind neprimirea cardurilor sociale, emise în baza Programului social „Sprijin pentru România”, vine cu câteva recomandări pe acest subiect în cadrul unui Comunicat de presă emis astăzi:
„Având în vedere că am fost contactat de mai multe persoane din judeţul Brăila, care mi-au adus la cunoştinţă faptul că nu au primit cardurile sociale emise în baza Programului social „Sprijin pentru România”, fac următoarele recomandări:
Pot fi cazuri în care, din motive obiective, cardurile nu au putut fi livrate de Poşta Română. În situaţia în care constataţi că sunteţi eligibil, dar nu aţi primit cardul social, recomandarea este să mergeţi să faceţi verificări la Oficiul Poştal din localitate (cei din mediul rural) sau la cel mai apropiat Oficiu Poştal (cei din mediul urban).
Dacă în urma verificărilor făcute în Oficiul Poştal cardul nu este găsit, următorul pas este să sunaţi la numărul 031.9268.
Dacă în urma apelului telefonic, nu primiţi un răspuns concret, vă îndrum să vă adresaţi reprezentanţilor Primăriei din localitatea de care aparţineţi (cei din mediul rural şi din oraşele Ianca, Făurei şi Însurăţei) sau reprezentanţilor Casei Judeţene de Pensii (cei din Municipiul Brăila), pentru a afla cauza care a generat această situaţie.
Mi-au mai fost semnalate cazuri în care cardul primit nu a fost încărcat. Dacă vă aflaţi în această situaţie, trebuie să sunaţi tot la numărul 031.9268.
Țin să subliniez că, în luna precedentă acordării acestui ajutor, se fac verificări în bazele de date ale ANAF, acolo unde sunt declarate veniturile impozabile, având în vedere că acest sprijin este destinat doar persoanelor cu venituri sub 1.500 de lei.
Spre exemplu, există posibilitatea ca o persoană să fi vândut un teren sau să fi lucrat în luna precedentă şi să fi realizat venituri, iar dacă aceste venituri au depăşit 1.500 lei, ea nu s-a mai încadrat în criteriile prevăzute pentru acordarea acestui sprijin. Trebuie avut în vedere că verificările se fac din două în două luni. Dacă venitul a fost unul ocazional, persoana respectivă va primi din nou acest sprijin.
Amintesc faptul că, prin Programul social „Sprijin pentru România”, Guvernul vine în ajutorul celor mai vulnerabile categorii de persoane şi acordă, începând cu luna iunie 2022, acest tip de ajutor sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic. Valoare nominală a tichetului social este de 250 lei şi se acordă o dată la două luni, sumele putând fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
De acest tip de ajutor beneficiază: pensionarii ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.
Fac precizarea că pensia şi indemnizaţia de handicap NU se cumulează, condiţia de eligibilitate fiind ca ambele să fie mai mici sau egale cu 1.500 lei.
Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare/mese calde. Cardurile nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.
Acordarea celei de a III-a tranşe de carduri sociale este prevăzută în perioada octombrie-noiembrie 2022, după actualizarea listelor de beneficiari de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi după verificările veniturilor în bazele de date ale ANAF.
Distribuirea cardurilor sociale se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională “Poşta Română”. Cardurile vor fi însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre operatorii economici parteneri şi un număr de telefon pentru cazurile în care întâmpinaţi probleme. Cardul permite plăţi contactless încă de la prima tranzacţie, prin apropierea sa de terminalul POS.”