Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a venitului minim de incluziune

Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016, prin care, recent, a fost implementată reforma privind venitul minim de incluziune, se specifică în cadrul unui comunicat de presă emis în data de 16 septembrie de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
În cadrul acestei reforme, se mai precizează în același comunicat, cele trei beneficii bazate pe testarea mijloacelor, respectiv ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzirea locuinței, au fost corelate pentru a constitui un pachet de sprijin unitar pentru categoriile defavorizate.
Actul normativ detaliază componentele venitului minim de incluziune și modalitatea de stabilire a dimensiunii familiei și a venitului lunar ajustat și stabilește lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune.
Precizăm că, Guvernul a aprobat, în data de 26 august 2022, modificarea și completarea Legii nr. 196/2016, prin care s-a implementat reforma privind venitul minim de incluziune, la care Guvernul s-a angajat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Obiectivul acestei reforme, cu termen de implementare până în data de 30 iunie 2025, este îmbunătăţirea asistenţei sociale şi reducerea sărăciei în rândul celor mai vulnerabile persoane, precum și a sarcinilor administrative.