Grădinița Luceafărul, modernizată cu fonduri europene | Primarul Dragomir: „Acum este una dintre cele mai frumoase grădinițe!”

Primăria Municipiului Brăila a finalizat lucrările aferente contractului de finanțare, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul “Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 Luceafărul”.
„Acum este una dintre cele mai frumoase grădinițe!”, a ținut să menționeze primarul Municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir. De asemenea, primarul a mai precizat că tot în anul 2022 se vor mai acorda fonduri din bugetul local pentru reabilitarea curții interioare, gardului și dotare cu mobilier.
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.212.535,87 lei (aprox. 700.000 euro), din care fonduri europene 2.315.722,41 lei, contribuția de la bugetul de stat de 354.169,30 lei, contribuția beneficiarului de 542.644,16 lei, din care: 54.487,59 lei (2% din valoarea cheltuielilor eligibile) și 488.156,57 din bugetul Primăriei Brăila pentru dotări necesare grădiniței dar care nu pot fi plătite din fonduri europene (parchet, uși, modernizare toalete, dotare bucătărie, etc).
Perioada de implementare a proiectului a fost de 66 luni, respectiv între data de 28.02.2017 și data de 31.07.2022. Perioada de derulare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiție a fost de 12 luni, între 01.03.2021 – 28.02.2022.
Lucrările au fost executate de către Asocierea S.C. Pitlobra S.R.L. – S.C. Climador Construct S.R.L., iar dirigenția de șantier a fost asigurată de S.C. Cipsim Proiect S.R.L.
Prin implementarea acestui proiect s-au realizat mai multe lucrări de eficientizare energetică a Grădiniței Luceafărul: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii; refacerea hidroizolațiilor terasei și a sistemelor de scurgere ale clădirii pentru prevenirea infiltrațiilor de apă, precum și refacerea trotuarelor ce au și rol de protecție hidro a clădirii; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, dotarea cu 5 aparate de aer condiționat; utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum – principala măsură de eficientizare energetică pe partea de încălzire o constituie montarea unei pompe de căldură aer – apă suplimentată cu 4 centrale termice murale în condensație cu o eficiență ridicată și consum redus de combustibil, sursa principală de energie pentru prepararea apei calde menajere în clădire, o reprezintă cele 2 panouri solare prevăzute cu un sistem de pompare – automatizare; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu LED, ce au o eficiență energetică ridicată și o durată mare de viață; refacerea instalațiilor electrice și realizarea instalațiilor de curenți slabi pentru detecția și semnalizarea unui eventual incendiu, precum și dotarea cu instalații PSI (12 hidranți interiori, generator electric).
Prin realizarea acestor intervenții s-a obținut o eficiență energetică crescută a clădirii în care își desfășoară activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”, ce se traduce în scăderea consumului anual de energie primară, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și realizarea unui imobil ce oferă condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.
De asemenea, în cadrul aceluiași proiect s-au executat și mai multe lucrări conexe: au fost realizate zugrăveli interioare cu var lavabil pe pereții interiori și tavane, în zonele de intervenție; a fost realizată o scară exterioară metalică pentru evacuare în caz de incendiu conform normativelor ISU; s-a realizat un izolator lângă cabinetul medical.