Șomerii înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila pot participa la programe de formare profesională gratuite

„În perioada următoare, şomerii înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Brăila se pot înscrie pentru a participa la programe de formare profesională gratuite, în următoarele ocupaţii:
· Formator – studii superioare;
· Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – nivel de studii: minim 12 clase;
· Inspector resurse umane – nivel studii: minim 12 clase.
Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecărei meserii. Pentru şomerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.”, a anunțat Conducerea A.J.O.F.M. Brăila, în cadrul unui Comunicat de Presă făcut public în data de 28 aprilie 2022.
„Șomer este persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare (526 lei);
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.
Şomer înregistrat este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile menţionate anterior şi care se înregistrează la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesională, ş.a., se vor prezenta la sediul A.L.O.F.M. Brăila, din str. „Sergent Tătaru”, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), cu următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă, conform model A.J.O.F.M.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul A.J.O.F.M. Brăila, din B-dul Dorobanţilor, nr. 603-605, la Centrul de Formare Profesională al agenţiei, din str. „Sergent Tătaru”, nr. 2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”) sau la telefon 0239/613034.”, a mai precizat conducerea A.J.O.F.M. Brăila în cadrul aceluiași comunicat.