Dezbateri privind activitatea Cooperativei Agricole BRAICOOP și alegerea Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale din 17 martie

Sursă foto: Fb. Braicoop Cooperativa Agricola

Joi, 17 Martie 2022, Cooperativa Agricolă BRAICOOP a avut Adunarea Generală la Restaurant Privighetoarea Grădina Publică Brăila cu participarea a 40 dintre membri și invitați.
În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea financiară a anului 2021, au fost făcute prognoze pentru anul 2022 și au avut loc dezbateri pe marginea activităților care urmează a fi desfășurate până la finalul anului. De asemenea, au fost expuse și discutate de către participanți planurile de viitor ale cooperativei.
Au fost primite ca membri acționari 6 ferme și au intrat ca asociați, în perioadă de probă de un an, alte 4 ferme, numărul total al membrilor ajungând la 58.
Totodată, în cadrul ședinței au avut loc alegeri pentru Consiliul de Administrație al Cooperativei pe următorii 4 ani. Comisia de supraveghere a alegerilor a validat ca membri titulari ai Consiliului de Administrație pe domnii Stanciu-Neacșu Gavrilă Gabriel, Popa Dan Ciprian, Oancea Mihăiță, Vasile Ionel și Mocanu Mihai, iar ca membru supleant, pe domnul Diță Vlad.
BRAICOOP s-a consolidat în cei 13 ani de activitate și este pregătită ca până la sfârșitul anului 2022 să diversifice categoria de activități și servicii prestate pentru membri săi și începând cu 2023 să realizeze investiții strategice la nivel județean.
Cooperativa Agricolă BRAICOOP, înființată în 2009 reunește 58 de ferme de pe raza a 22 de localități, care exploatează o suprafață de peste 14 000 ha, din care cca 8000 irigabile și peste 2000 ha cu loturi de hibridare și semincere.

Președinte BRAICOOP, Stanciu-Neacșu Gavrilă Gabriel
18 Martie 2022