APIA a demarat, din 15 februarie, „Campania de informare pentru primirea Cererilor Unice de Plată în anul 2022”

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat public că a demarat din data de 15 februarie 2022, „Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2022”, sub sloganul: “ALĂTURI DE FERMIERI PENTRU O AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ! Depune la APIA Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 16 Mai 2022!”.
Ca urmare, conform precizărilor publice ale reprezentanților acestei instituții, fermierii vor putea depune în perioada 01 martie – 16 mai 2022, Cererea Unică de Plată prin accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA, ținând cont de condițiile impuse de pandemia Covid-19.
Reprezentanții APIA mai specifică faptul că: „Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.”
În plus, mai precizează sursa citată, adeverințele emise pentru schemele din sectorul zootehnic de către asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei/oficiul pentru zootehnie judeţean, pot fi transmise electronic prin platforma pusă la dispoziție de către APIA, cu informarea fermierului.
Important de reținut este faptul că începând cu anul 2022 fermierii pot semna Cererile folosind și semnătura electronică. Foarte important este că, înainte de semnarea Cererii unice de plată sector vegetal și zootehnic, să se verifice încă o dată infomațiile înscrise și documentația depusă!
De asemenea, fermierii mai trebuie să țină cont și de faptul că potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, „orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii aferente Campaniei 2022, are obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei)”.
Informații detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărți și liste cu UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar și ghiduri adresate fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA cât și pe site-urile: www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.