Aveți neclarități cu privire la valoarea facturilor la energie electrică și/sau gaze naturale? Iată ce trebuie să faceți în acest caz!

„Cetățenii care au neclarități cu privire la valoarea facturilor la energie electrică și/sau gaze naturale, se pot adresa furnizorului pentru discuții de clarificare.”, se specifică într-un mesaj public al Guvernului României de astăzi, 12 ianuarie 2022.
Subiectul fierbinte și discuțiile publice referitoare la unele sume uriașe de plată a facturilor la energie electrică și/sau gaze naturale, au determinat luarea de poziție a reprezentanților Guvernului României, aceștia venind cu unele indicații privind pașii pe care ar trebui să îi urmeze cetățenii aflați în astfel de situații.
„În cazul în care furnizorul nu oferă o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care s-a calculat factura (mai ales dacă nu e bazată pe consumul real), consumatorul se poate adresa:
1. Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE – 021/9782 – Call-center ANRE (sau 0374554265) sau să depună o petiție la adresa https://spv.anre.ro/depune-petitie/ .
2. Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – 021/9551 – Call-center ANPC
Important!
Dacă, în urma regularizării, consumatorul are de recuperat o sumă mai mare de 100 lei, furnizorul este obligat să îi restituie suma în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare; În cazul sumelor mai mici de 100 de lei, acestea se scad din următoarea factură.
ANRE și ANPC continuă, în această perioadă, controalele la furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru a asigura consumatorilor emiterea de facturi corecte, transparente, clare și complete.”, se mai precizează în același mesaj public al Guvernului României.