Biblioteca Județeană “Panait Istrati” a găzduit întâlnirea partenerilor în cadrul proiectului Erasmus+ “Activi prin educație”

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila a găzduit, în perioada 10-11 august 2021, întâlnirea partenerilor în cadrul proiectului Erasmus+ “Activi prin educație”, coordonat de Asociația “Initiativa Cetățenilor Seniori”.
Principalul scop al proiectului este acela de a îmbunătăți metodele de lucru cu persoanele de peste 60 de ani utilizând practici europene verficate din domeniul educației și al activismului pentru o îmbătrânire activă. Contextul concordă cu noua prioritate a educației adulților introdusă în Ghidul programului revizuit din 2020: promovarea programului Erasmus+ în rândul cetățenilor de toate vârstele, oferind oportunități educaționale și schimburi de experiență seniorilor pentru a construi și întări identitatea europeană.
Parteneriatul propune activități benefice adulților seniori, în special confruntați cu riscul excluderii sociale sau digitale, astfel ca prin educație să se îmbunătățească calitatea vietii. Proiectul este co-finanțat prin programul Erasmus+ al UE și este implementat din 31 octombrie 2020 până în 30 noiembrie 2022, de un concorțiu condus de Fundacja Edukacja i Media (Polonia), cu participarea Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgaria), M&M – M&M Profuture Training, S.L. (Spania), Asociația Initiativa Cetatenilor Seniori (România) și Politistikos Laografikos Syllogos ”Itanos” – Grecia.
Parteneriatul va trata tema urmărind următoarele obiective:
• îmbunătățirea cunoștințelor despre nevoile educaționale ale seniorilor;
• schimbul de experiență și compararea exemplelor de bună practică din țările partenere;
• examinarea noilor metode, adaptarea și implementarea cel puțin a uneia dintre acestea în cursuri curente;
• imbunătățirea instruirii și a metodelor de activare a persoanelor de peste 60 de ani;
• promovarea ideii de studiu pe tot parcursul vieții în rândul persoanelor de peste 60 de ani.
Proiectul “Activi prin educatie” va pune în aplicare cursuri/workshopuri pentru seniori urmărind creșterea competențelor (skills), va realiza o pagină a proiectului cu domeniul http://www.europeanproject.eu, va lansa un grup pe Facebook pentru cei interesați de subiect și va realiza un ghid intitulat “Culegere de bune practici – Activi prin educație”, cu recomandări pentru profesori și educatori de adulți. Biblioteca Județeană va facilita activitățile din cadrul proiectului, pe care le va desfășura în parteneriat cu Asociația “Initiativa Cetățenilor Seniori”.
METODELE DE PREDARE practicate în timpul proiectului și transmise mai departe vor fi:
• cum să folosesti potențialul organizațiilor neguvernamentale și al bibliotecilor publice în educația persoanelor de peste 60 de ani (România);
• cum să folosești activitățile culturale și de dezvoltare a compețentelor soft în beneficiul seniorilor – teatrul celor oprimați, interviul narativ biografic, terapia pâinii, etc (Bulgaria);
• cum să folosești rețelele sociale și Internetul în siguranță (Spania);
• exerciții de memorie și gândire pentru seniori (Polonia);
• cum să utilizezi video conferințele ca instrument de comunicare în particular în timpul pandemiei (Grecia).
Având în vedere cele de mai sus, grupurile țintă ale proiectului sunt: Seniorii care studiază și voluntarii seniori; Educatorii pentru adulți și personalul organizațiilor; Organizațiile; Comunitatea locală.

Laura Caplea
Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
Comp. Marketing și Promovare