Atenție elevi! Concurs naţional de creaţie literară „Şi eu ştiu să scriu!”

Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila și Asociația Culturală Leviathan organizează concursul naţional de creaţie literară „Şi eu ştiu să scriu!”, ediţia I, 2021.
Argument:
Descoperirea și sprijinirea copiilor talentați, cu simț estetic și înclinație spre scris.
Promovarea tinerelor talente în reviste literare și presa locală.
Stimularea elevilor pentru creația literară, pentru lectură.
Scop:
Formarea unor aptitudini de exprimare orală și scrisă a copiilor.
Obiective:
Atragerea copiilor spre scris și lectură,
Cultivarea talentului creator și al celui critic în rândul copiilor.
Grup țintă:
Copii cu vârste între 7-14 ani.
Regulament:
Pot participa copii din ţară şi din străinătate la oricare dintre cele două secţiuni 7-10 ani, 11-14 ani.
Înscrierea participanților se face în perioada 1 februarie – 1 martie 2021 pe adresa de email: sectiacopiibjbraila@gmail.com.
Creațiile literare vor fi tehnoredactate pe format A4, format Word, Times New Roman, caractere de 12, la distanța de un rând, margini 2 centimetri, cu diacritice, alb-negru.
Fiecare lucrare va conţine obligatoriu în colţul din dreapta sus următoarele date: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală, localitate, nr. telefon.
Tema şi stilul literar sunt libere, lăsând imaginaţia copiilor să abordeze orice subiect.
Criterii de evaluare: respectarea normelor de tehnoredactare, corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație), impactul mesajului transmis, gradul de complexitate al lucrării, creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice), originalitatea temei.
În vederea iniţierii unui atelier de lucru vă recomandăm să schiţaţi creaţiile într-o ciornă şi să le trimiteţi pe adresa lica_barbu55@yahoo.ro urmând să primiţi sugestii, idei pentru realizarea unor lucrări de calitate.
Pe pagina „Secţia de Împrumut pentru copii. Ludotecă” de pe Facebook vom deschide rubrici speciale pentru acest concurs, rubrici privind „Arta de-a scrie” şi „Arta de-a citi” pe care le dorim să vă fie de mult ajutor.
Cine are talent la desen e bine să-şi ilustreze creaţia literară. Evident, acest fapt va fi apreciat.
Lucrările împreună cu fișa de înscriere, vor fi trimise în format electronic/scanat pe adresa de email sectiacopiibjbraila@gmail.com, cu menţiunea pentru concursul „Şi eu ştiu să scriu!”.
Premiile vor fi oferite separat pentru fiecare secțiune. Lucrările celor două premii întâi vor fi publicate în revistele tipărite „Leviathan” și „Ex Libris”.
Juriul va fi format din oameni de cultură, scriitori, jurnalişti, iar pentru a respecta echitatea, în juriu va participa şi un copil de vârsta concurenţilor.
Data limită de depunere a lucrărilor: 1 martie 2021
Coordonatori: Doinița Mihaela Stanciu, bibliotecar și Lică Barbu, prozator.
De aici: https://www.bjbraila.ro/…/si-eu-stiu-sa-scriu-concurs…/ poate fi descărcat și completat Acordul părinților pentru publicarea lucrării cu care copilul participă la concurs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s