Reluări/suspendări de cursuri în unități de învățământ brăilene, în plină stare de alertă

Subprefectul Județului Brăila, Simona Drăghincescu, președinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, a făcut publică astăzi HOTĂRÂREA NR. 53 din 13 octombrie 2020, privind „suspendarea/reluarea cursurilor școlare/preșcolare în unitățile/instituțiile de învăţământ din județul Brăila, în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19”.
Potrivit documentului oficial amintit, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea “faţă în faţă” pentru clasa a III-a B din cadrul Şcolii Gimnaziale “Mihu Dragomir” Brăila, începând cu data de 04.10.2020, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1914/07.10.2020, și se dispune menținerea măsurii de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 14 zile.
(2) Se aprobă reluarea cursurilor preșcolare care presupun prezența “faţă în faţă” pentru grupa mare de la Grădinița cu Program Normal nr. 19, structură a Grădiniţei cu Program Săptămânal nr. 49 Brăila, începând cu data de 08.10.2020, conform avizului nr. 10617/08.10.2020 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila.
(3) Se aprobă reluarea cursurilor școlare care presupun prezența “faţă în faţă” pentru clasa pregătitoare C din cadrul Şcolii Gimnaziale “Ion Creangă” Brăila, începând cu data de 09.10.2020, conform avizului nr. 10617/08.10.2020 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila.
(4) Se aprobă suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea “faţă în faţă” pentru clasa a III-a A din cadrul Şcolii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza” Brăila, începând cu data de 08.10.2020, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2596/09.10.2020, și se dispune menținerea măsurii de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 14 zile;
(5) Se aprobă suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea “faţă în faţă” pentru clasele a X-a B, a XII-a B și a V-a B din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Angelescu” Ianca, începând cu data de 09.10.2020, conform hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5519/09.10.2020, și se dispune menținerea măsurii de suspendare a cursurilor școlare pe o perioadă de 14 zile.
Art. 2. (1) Unitățile de învăţământ menționate la art. 1 vor respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii și ministrului educaţiei şi cercetării.
(2) Reluarea cursurilor care presupun prezența “faţă în faţă” pentru clasele menționate la art. 1 alin. (1), (4) și (5), suspendate temporar, se dispune prin Hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, după obținerea avizului Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila și cu informarea unității de învățământ și a Inspectoratului Școlar Județean Brăila.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s