Dezbatere cu tema „Patrimoniul Muzeal Fragil la Granița dintre Trecut și Viitor – Digitalizarea Muzeului Ianca, model de valorizare pentru secolul XXI”, la Biblioteca Județeană „Panait Istrati”

Asociația Cultural – Istorică Muzeul Ianca are plăcerea de a invita, marți, 18 octombrie, ora 11:00, la dezbaterea „Patrimoniul Muzeal Fragil la Granița dintre Trecut și Viitor – Digitalizarea Muzeului Ianca, model de valorizare pentru secolul XXI”, organizată la Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, din Brăila – Piața Poligon, nr. 4.
Dezbaterea aduce în centrul atenției problema muzeelor mici din localitățile cu o populație redusă și în scădere de pe teritoriul țării, din perspectiva vulnerabilităților socio-economice.
Totodată, este abordată digitalizarea fondului patrimonial muzeal, nu doar ca mecanism de accesibilizare a datelor culturale, cât mai ales ca factor generator de resurse economice și mediu de formare profesională.
Evenimentul este parte din proiectul ”Accesibilizare prin digitalizare fond patrimonial ‘Muzeul Ianca’. Ateliere școală pentru catalogare și scanare 3D” și va cuprinde proiecții video cu ilustrarea procesului de catalogare și digitalizare realizat în cadrul atelierelor școală desfășurate în luna august la Muzeul Ianca.
Acțiunile prevăzute în cadrul proiectului sunt articulate într-un demers bidirecțional de valorizare a patrimoniului cultural material ce urmărește, pe de o parte, accesibilizarea fondului cultural disponibil prin intermediul tehnologiilor digitale de ultimă generație, iar pe de o alta abilitarea unei noi generații de specialiști în domeniul IT, pe zona de design de produse și servicii digitale, cu focus pe sectorul cultural muzeal.
Concret, în baza parteneriatelor încheiate cu Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” Ianca, Institutul Național al Patrimoniului – Direcția Patrimoniu Digital, Asociația Rhabillage și Facultatea de Telecomunicații din cadrul Universității Ruse, din Bulgaria, în perioada 22 – 28 august, a fost organizată o serie de ateliere interdisciplinare de catalogare prin sistem DocPat a celor mai reprezentative 300 de piese din colecția Muzeului Ianca, scanarea 3D a 30 dintre acestea și producerea a 4 machete digitale 3D ale spațiilor aferente Muzeului, cu implicarea unui grup de 5 elevi de clasele a X-a și a XI-a din jud. Brăila și a 3 studenți selectați prin concurs național.
Scanarea 3D și fotografierea de înaltă rezoluție a pieselor de colecție a fost realizată in-situ, la Muzeul Ianca, cu asistența personalului specializat din cadrul instituției, sub îndrumarea specialiștilor din Bulgaria, de la Facultatea de Telecomunicații și cu participarea unei echipe specializată în documentare fotografică.
Elevii și studenții participanți au fost implicați în toate atelierele și au contribuit activ la acțiunile de digitizare, procesare și mediatizare, alături de coordonatori și ceilalți parteneri ai proiectului.
Prin acest mecanism de lucru intergenerațional, se speră nu doar să se aducă o contribuție inovatoare la promovarea patrimoniului brăilean în context local și european, cât mai ales să se sprijine, per ansamblu, adaptarea activităților muzeale la platforme diverse de prezentare și difuzare prin explorarea unor modele colaboraționale, formative și de comunicare alternative.
Totodată, se află în centrul atenției susținerea educației liceale și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului, considerându-se necesară introducerea în sistemul educațional a activităților interdisciplinare care să contribuie la dezvoltarea gândirii creative în rândul tinerilor. Prin natura sa complexă și sistemică, protecția patrimoniului constituie terenul propice pentru exersarea unor abilități în acest sens.