Schimb de experiențe între profesorii de Limba și literatura română din Brăila și Cahul, la Seminarul Internațional cu tema „Abordarea metodică a textului multimodal”

Vineri, 7 octombrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila și Sindicatul Învățământului „Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila au răspuns invitației șefului Direcției Generale Învățământ Cahul, profesor Valeriu Baban, de a participa, împreună cu profesori–formatori de Limbă și literatură română din Municipiul și Județul Brăila, la Seminarul Internațional cu tema „Abordarea metodică a textului multimodal”.
Activitățile seminarului, la care au fost prezenți profesori de Limba și literatura română din Cahul și elevi ai liceului – gazdă, s-au derulat sub forma a patru ateliere de lucru. Primul a avut ca tematică „Abordarea didactică a textului multimodal la gimnaziu”, moderatori, prof. Adriana Bogatu și prof. Magdalena Cotlerenco. Cel de-al doilea atelier a avut ca tematică „Metode interactive de predare a disciplinei Limba si literatura română în liceu” – moderatori, prof. Silvia Terpan – organizatorul evenimentului, și prof. Steluța Neagu. Atelierul al treilea a vizat „Textul multimodal – aplicații” – atelier la care au participat elevi ai liceului gazdă, dar și profesori, moderatori, prof. Ionelia Lungu și prof. Simona Barbu, iar atelierul al patrulea a avut în vedere activități dedicate profesorilor metodiști și coordonatorilor comisiilor metodice, tematica fiind „Monitorizarea activității profesorilor de Limba și literatura română/inspecția școlară”, moderator, prof. Georgiana Troia.
Discuțiile din cadrul atelierelor au permis, de asemenea, și o analiză comparativă a sistemelor de învățământ din cele două țări, identificându-se multe similitudini la nivelul abordărilor didactice care urmăresc formarea și dezvoltarea de competențe, dar și diferențe de conținut al învățării, diferențe de formă la nivelul activităților de monitorizare a cadrelor didactice, evaluarea și consilierea urmărind însă aceleași obiective.
Profesorii participanți, dar și reprezentanții instituțiilor partenere, respectiv inspector școlar general Elena Tudor, Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Valeriu Baban, șeful Direcției Generale Învățământ din Cahul, Cristina Elena Anton, director al Casei Corpului Didactic Brăila, Cătălin Radu, secretar al Sindicatului Învățământ „Corneliu Gheorghe Caranica” Brăila, au stabilit ca activitățile derulate să se constituie într-un prim pas în proiectul de parteneriat reactualizat, urmând ca în baza acestuia, colaborarea între instituții să continue.
Astfel, Casa Corpului Didactic Brăila va contribui și în acest an la formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din Cahul, ele putând participa la activitățile oferite de instituția brăileană, iar la invitația inspectorului școlar general brăilean, Elena Tudor, directorii de unități școlare/profesorii de limba și literatura română din Cahul vor putea lua parte la cercurile metodice ale colegilor directori/profesori de limba și literatura română din Brăila.
„Felicităm inițiativa domnului profesor Valeriu Baban, șef al Direcției Generale Învățământ Cahul, și mulțumim gazdelor pentru invitația de a participa la un asemenea eveniment, la care instituțiile brăilene au contribuit prin realizarea unui cadru lingvistic, atât de necesar profesorilor din Cahul, cu o manifestare deosebită a simțirii românești trăite cu intensitate de cealaltă parte a Prutului!”, au declarat reprezentanții ISJ Brăila după finalizarea acestui eveniment.