Amenzi în valoare totală de 235.700 lei, aplicate de inspectorii de muncă brăileni numai în luna septembrie

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat, în perioada 2 – 29.09.2022, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 10.178.300 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
Au fost aplicate 4.287 avertismente și au fost dispuse 10.180 măsuri de remediere a neconformităților constatate. Numai în luna septembrie, la nivelul întregii țări, au fost identificate 1551 persoane desfășurând muncă nedeclarată.
Pe plan local, conform unui comunicat de presă dat publicității joi, 6 octombrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a desfășurat, în luna septembrie 2022, acțiuni de control (106 – în domeniul relațiilor de muncă; 82 – în domeniul securității și sănătății în muncă) la un număr de 188 angajatori în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 235.700 lei (195.200 lei – în domeniul relațiilor de muncă; 40.500 lei – în domeniul securității și sănătații în muncă) pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.
La un număr de 4 angajatori au fost depistate 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 100.000 lei. Cele 5 persoane identificate nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă și prestau activitate în domeniul construcțiilor.
Deficiențe frecvent constatate de către inspectorii de muncă ai I.T.M. Brăila:
· Primirea la munca a unei persoane fără a avea forme legale de încadrare;
· Netransmiterea contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
· Nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;
· Neevidențierea timpului de muncă efectuat de salariați;
· Folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele expres reglementate de lege;
· Nerealizarea măsurilor dispuse prin PV de control încheiate anterior;
· Neutilizare EIP din dotare corespunzător activității desfășurate;
· Neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății pentru toți lucrătorii;
· Neefectuarea controlului medical periodic;
· Neefectuarea verificării ISCIR la termenul scadent;
· Semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzătoare.
Potrivit sursei citate anterior, pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă. De asemenea, se mai precizează în același comunicat faptul că: „I.T.M.Brăila, în controalele efectuate a urmărit, în permanență, conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competență.”