Guvernul a aprobat finanțarea tuturor tipurilor de perdele forestiere, acestea putând fi realizate de acum și de persoane private

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat astăzi, 1 septembire 2022, Ordonanța prin care se asigură finanțarea tuturor tipurilor de perdele forestiere, acum acestea putând fi realizate atât de autorități cât și de persoane private. Este vorba despre Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie.
„Până acum, prin lege, se finanțau strict perdelele de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale. Odată cu modificările de astăzi, vor putea fi finanțate toate tipurile de perdele forestiere. Avem mare nevoie de astfel de perdele de protecție, atât în jurul localităților, cât și a câmpurilor și a cursurilor de apă, mai cu seamă că schimbările climatice se manifestă tot mai violent. Viitoarele perdele forestiere vor proteja comunitățile de efectele furtunilor puternice, dar ele protejează și solul împotriva eroziunii, îmbunătățesc și bilanțul hidric, purifică aerul din orașe și ajută la îmbunătățirea factorilor climatici. Dincolo de finanțare, am mai făcut o modificare importantă prin care toți proprietarii români de terenuri vor putea înființa, pe aceste suprafețe, perdele forestiere de protecție, beneficiind inclusiv de finanțare.”, a declarat astăzi într-un mesaj public ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos.
Prin adoptarea ordonanței în discuție se asigură finanțarea tuturor tipurile de perdele forestiere de protecție cuprinse în „Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie”, nu numai al celor de protecție a căilor de comunicație care fac parte din „Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale”.
De asemenea, în vederea asigurării accesului la perdelele forestiere de protecție a căilor de comunicații, precum și la proprietățile aflate în vecinătatea perdelelor, prin documentațiile tehnico-economice se pot delimita drumuri de acces cu o lățime de 3-4 m, amplasate la una din marginile perdelelor.
Această ordonanță mai aduce cu sine și introducerea unor noi categorii de beneficiari. Reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au ținut să precizeze că: „Un element deosebit de important este acela că se introduc și alte categorii de beneficiari, în speță proprietari de terenuri, care vor putea să înființeze perdele forestiere de protecție în mod voluntar, iar costurile aferente înființării perdelelor forestiere de protecție sunt decontate cu respectarea art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării Campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență.”
Conform acealeași surse, în ceea ce privește realizarea documentațiilor tehnico – economice, U.A.T.-urile vor pune la dispoziția autorității, reprezentată prin proiectantul de specialitate, în mod gratuit, planurile parcelare, registrele cadastrale, registrul de evidență funciară, alte documente pe care le dețin. De asemenea, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit legii, va furniza, la cerere și cu titlu gratuit, informațiile disponibile în format analogic în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.
Prin această Ordonanță, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor dorește creșterea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră și reducerea efectelor viscolelor și a zăpezilor masive asupra circulației autovehiculelor pe drumurile naționale și autostrăzi.

Sursă foto: Fb. Ministerul Mediului – România