Modificări privind acordarea concediului paternal | Guvernul extinde categoriile de lucrători care pot beneficia de acest drept

Guvernul României anunță modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, printr-o ordonanță de urgență care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor.
Conform noilor modificări, aduse actului normativ, acesta prevede acordarea concediului paternal și a indemnizației aferente tuturor taților care au calitatea de lucrător, cu un contract de muncă sau un raport de serviciu încheiat conform legii, eliminându-se vechile prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.
În același document se menționeaza și extinderea duratei acuale a concediului paternal de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile, pentru fiecare copil, și nu doar pentru primul născut, ca până acum. În cazul tatălui care satisface serviciul militar în termen, permisia se prelungește de la 7 la 10 zile lucrătoare.
Conform declarațiilor, reprezentanților Ministerului Muncii și Solidarității Social, noii beneficiari ai Legii concediului paternal sunt lucrătorii și persoanele cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperații), cu contract de mandate, cu contract de management încheiat potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management, cele care desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate publică și persoanele cu contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În același document, sunt vizați și angajatorii, fiind introduse noi reglementări privind obligația acestora de a aproba concediul paternal cât și noi sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale. De asemenea, sunt completate reglementările actuale privind interdicția de concediere a lucrătorului pe perioada efectuării concediului paternal.
Ca și pănă acum, tatăl va beneficia de o indemnizația pentru concediu paternal, ce se va plăti din fondul de salarii al unității, aceasta fiind egală cu salariul corespunzător perioadei respective.