Termenul de depunere a documentelor justificative, din cadrul Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru 2022, se prelungește, după discuțiile ministrului Daea cu producătorii

Guvernul României a aprobat, în cadrul ședinței din data de 18 august 2022, modificarea Hotărârii nr. 798/2022, una dintre schimbările majore fiind înlocuirea termenului de depunere a documentelor justificative, acesta devenind același cu termenul pentru perioada de valorificare a producției, respectiv, 21 noiembrie cu 29 noiembrie.
Modificările aduse hotărârii au rezultat ca urmare a discuțiilor avute între ministrul Petre Daea și viticultori.
Ca rezultat al solicitărilor transmise de producători, modificarea actului normativ a avut în vedere următoarele aspecte:
• Corelarea termenului de depunere a documentelor justificative cu perioada de valorificare a producției, respectiv 21 noiembrie cu 29 noiembrie.
• A fost reconsiderat registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pentru producția de struguri de masă a anului 2022 pentru care se acordă ajutor de minimis.
Reamintim că Hotărârea nr. 798/2022 – Pentru aprobarea programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 – a fost adoptată în cadrul Ședinței Guvernului din data de 16 iunie 2022.
Conform reprezentanților MADR, prin această Hotărâre „a fost stabilită o schemă de ajutor de minimis în sumă de 15.000.000 lei, echivalentul a maximum 3.000.000 euro, ce se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:
• producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
• producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
• producătorii agricoli persoane juridice.”

Această hotărâre inițiată de MADR a rezultat în urma constatării că suprafața de struguri de masă la nivelul anului 2020 a scăzut față de anul 2019 și 2018, respectiv de la 6.335 ha în anul 2018 la 6.284 ha în anul 2019 la 6.165 ha în anul 2020, conform statisticelor realizate de INS.