Măsuri vizând diminuarea efectelor caniculei pe raza Județului Brăila!

Prefectul Județului Brăila, Iulian Timofei, în calitate de preşedinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a aprobat la sfârşitul săptămânii trecute, “Planul de măsuri” pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă în județul Brăila, documentul fiind elaborat la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care a centralizat responsabilitățile instituționale în relație cu combaterea factorului de risc caniculă.
Printre măsurile vizând diminuarea efectelor caniculei se numără:
• intensificarea acțiunilor de informare preventive a populației pentru crearea mentalității necesare asigurării autoprotecției comunităților locale;
• popularizarea în rândul cetățenilor a semnificației codurilor de culori, recomandărilor ce trebuie luate de către aceștia pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate, în scopul protejării stării de sănătate, a spațiilor climatizate care pot fi utilizate de către populație în perioadele cu temperaturi crescute;
• suplimentarea numărului de ambulanțe și a personalului medical, creșterea nivelului de operativitate al acestora;
• identificarea unor surse de apă potabilă în vederea suplimentării necesarului de apă potabilă pentru populație și animale;
• sprijinirea persoanelor aflate în dificultate în vederea acordării de ajutor pe perioada de caniculă;
• monitorizarea permanentă a funcționării optime a sistemelor de alimentare cu apă;
• stabilirea unor puncte de prim ajutor în primării, teatre, lăcaşuri de cult, alte spații dotate cu sisteme de climatizare (evidențierea corespunzătoare a punctelor de prim ajutor);
• efectuarea de controale pentru a verifica dacă angajatorii asigură pentru salariați condiții optime de muncă, etc.
Valul canicular care a lovit Europa occidentală îşi face deja resimțite efectele şi la noi, județul Brăila nefiind scutit de consecințele severe ale căldurii excesive şi ale secetei.
”Solicit Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență să dea curs întocmai măsurilor consemnate în plan şi să asigure, neîntârziat, ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate. Totodată, cer instituțiilor deconcentrate să fie vigilente şi să gestioneze cu operativitate situațiile neprevăzute ce pot surveni, în acord cu atribuțiile conferite de lege.” a declarat prefectul județului Brăila, Iulian Timofei.