A fost publicată legea prin care angajații din agricultură și industria alimentară pot primi de la angajatori cel puțin salariul minim brut de 3.000 lei/lună

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, prin reprezentanții săi, a anunțat marți, 24 mai 2022, faptul că a fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea 135/2022, prin care, începând cu data de 1 iunie 2022, angajații din agricultură și industria alimentară vor primi de la angajatori cel puțin salariul minim brut de 3.000 lei pe lună. Precizăm că legea a fost publicată în M.O. în data de 17 mai a.c.
În cadrul aceluiași mesaj făcut public astăzi, reprezentanții ITM Brăila au mai specificat că „pe lângă o serie de facilități fiscale acordate angajatorilor precum și salariaților din aceste două sectoare de activitate ale economiei naționale potrivit reglementărilor cuprinse la art. I-II din acest act normativ, legiuitorul a statuat că începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. 1 din legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la sfârșitul anului 2022 pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar,fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adausuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
De asemenea în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028 pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adausuri.”
Potrivit sursei citate, nerespectarea acestor prevederi din art. III din lege, constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor art. 260 alin. 1 lit. ”a” din Legea nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare și atrage anularea facilităților fiscale.
Reprezentanții ITM Brăila au mai precizat că prin intermediul acestei legi, semnalează următoarele avantaje: „Un venit minim lunar brut pentru angajați, de minim 3.000 lei; Scutirea de la plata impozitului pe venit și a contribuției la fondul de asigurări sociale de sănătate (CASS); Reducerea contribuției la fondul de pensii (CAS), de la 25% la 21,25%; această diminuare de 3,75% se adresează componentei pensiei de stat, administrată privat; Avantajele fiscale se aplică angajaților cu salarii brute cuprinse între 3.000-30.000 lei.”
Precizăm că beneficiarii acestui salariu minim pot fi salariații angajatorilor care, potrivit noii reglemntări legislative, desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:
1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe:
011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
014 – Creșterea animalelor;
015 – Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare.
2. cod CAEN 10: Industria alimentară.