Ultimul onor pentru maistrul militar principal (r) Precup Sorinel Ionel

Cu adancă tristețe deplângem plecarea prematură pe drumul veșniciei pe data de 12.05.2022 a celui care a fost maistru militar principal (r) Precup Sorinel Ionel omul, fiul, soțul, tatăl și colegul, al cărui ideal în viață i-a constituit deopotrivă grija față de familie și slujirea Patriei ca militar.
Maistru militar principal (r) Precup Sorinel Ionel s-a născut la 17.06.1958 în localitatea Vătava, județul Mureș, într-o familie de oameni gospodari, care l-au crescut și educat cu frică de Dumnezeu și dragoste pentru semeni.
Prin muncă asiduă și perseverență a parcurs treptele ierarhiei militare.
Om de aleasă ținută morală, cu un suflet nobil, de o mare profunzime și trăire interioară, de o mare ținută intelectuală, așa va ramâne pentru toți cei care l-au cunoscut.
Alături de familie, noi, prietenii, camarazii din garnizoana Brăila, ne exprimăm compasiunea și regretul pentru dispariția celui care a fost maistru militar principal (r) Precup Sorinel Ionel și îi dăm ultimul onor.
Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!