A început campania de depunere a cererilor de rambursare pentru motorina aferentă ultimului trimestru al anului 2021

A început campania de depunere a cererilor de rambursare pentru motorina aferentă ultimului trimestru al anului 2021, a anunțat public joi, 6 ianuarie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin reprezentanții săi.
Cererile de plată pot fi depuse, de către agricultorii interesați de acest lucru, până la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an. „APIA informează potențialii beneficiari că până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, se depun Cererile de plată care vizează rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2021 (trimestrul IV al anului 2021).
Documentele ce însoțesc cererile de plată pentru sectorul vegetal, sectorul zootehnic sau sectorul îmbunătățiri funciare pot fi găsite aici https://bit.ly/doc-cereri-motorina-trim-IV.”, au precizat reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
De reținut faptul că ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărei valoare unitară este de 1,5721 lei/litru.
Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma „conform cu originalul”, mai susține sursa citată anterior.