„Economia socială = Misiune socială”

Economia socială = Misiune socială

Fundația „Lumina” Brăila, în parteneriat cu “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Comuna Mircea Vodă, Comuna Gemenele, Comuna Siliștea și Orașul Ianca, implementează în perioada 29.11.2019 – 28.11.2022, proiectul “Economia socială = Misiune socială”.
Acest proiect va fi cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, având ca obiectiv specific consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie promovarea incluziunii sociale prin înființarea de întreprinderi sociale ce vor acționa în cadrul Regiunii de Sud-Est a României, în scopul combaterii sărăciei prin integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor vulnerabile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s