ISU Dunărea Brăila anunță sistarea programului de lucru cu publicul, începând cu data de 25.03.2020!

ISU Dunărea Brăila

„Având în vedere prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și prevederile Ordonanței Militare nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, vă informăm că începând cu data de 25.03.2020 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila sistează programul de lucru cu publicul.”, anunță brăilenii reprezentanții ISU Dunărea Brăila astăzi, 25 martie 2020, pe pagina de socializare media a acestei instituții.
În acest sens, reprezentanții ISU Dunărea Brăila mai fac următoarele precizări tot mediul virtual:
„- Până la încetarea efectelor actelor normative precizate mai sus, se va sista primirea de cereri în vederea emiterii avizelor, autorizaţiilor şi punctelor de vedere privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă, depuse direct la ghişeu;
– În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 2 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, vă informăm că documentaţiile pot fi depuse în format electronic, însoţite de semnătura electronică a factorilor implicaţi în procesul de avizare/ autorizare, la adresa de e-mail: avizare_autorizare@isubraila.eu.
– Documentaţiile depuse anterior datei de 25.03.2020 se vor soluţiona în termenul legal prevăzut la art. 14 din Anexa la Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, despre modul de soluţionare urmând a fi informaţi la adresa de e-mail indicată în cererea depusă. Ridicarea efectivă a documentaţiilor depuse se va putea efectua la o dată ulterioară, după ridicarea restricțiilor impuse, care va fi comunicată beneficiarilor în timp util.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s