Trei unități școlare din județul Brăila beneficiază de programul – pilot „O masă caldă”

Viorel Botea

În Monitorul Oficial din data de 7 februarie 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2020, privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, din întreaga țară.
În județul Brăila, elevii din trei școli din mediul rural vor fi beneficiari ai acestui program – pilot, cunoscut sub numele de „O masă caldă”. Astfel, potrivit precizărilor Inspectorului Școlar General, dl. Viorel Botea, din cadrul I.S.J. Brăila, cele trei școli aprobate de Ministerul Educației Naționale a fi incluse în programul respectiv, sunt următoarele: Școala Gimnazială „Nicolae Grigore Mărășanu”, Școala Gimnazială „Râmnicelu” și Școala Gimnazială „Ciocile”.
Potrivit Insp. Șc. Gen. Viorel Botea, criteriile principale care au determinat alegerea celor trei unități școlare de învățământ din județul Brăila au fost următoarele: „zone defavorizate, locuri, școli, UAT-uri unde se încearcă sprijinirea, cu efort important din partea profesorilor, a reducerii abandonului școlar.”
De ce au fost alese aceste unități școlare, ne spune chiar dl. Viorel Botea: „Ca să încep cu Mărașu, zona Insulei Mari a Brăilei, știm că mai nimeni nu trece pe acolo, mai nimeni nu se gândește la ei și tot timpul dorim ca să vină copiii la școală, să nu fie abandon școlar și cerem multe lucruri. Eu am un principiu, când cer ceva și ofer ceva.”
În ceea ce privește Școala Gimnazială „Ciocile”, Insp. Șc. Gen. Botea susține că în această unitate de invățământ brăileană „colegii fac eforturi foarte mari ca să vină copiii la școală. Sunt mai multe sate componente și, evident, a fost și un criteriu, depărtarea față de Municipiul Brăila, pentru că este mult mai usor să rezolvi problema la câțiva kilometri și e mult mai greu să rezolvi problemele la o sută de kilometri. De exemplu, satul Odăieni este la 102 km, fiind cea mai indepărtată localitate de Municipiul Brăila.”
În schimb, alegerea Școlii Gimnaziale Râmnicelu reprezintă, după părerea d-lui Botea, „un model de bune practici, pentru că acolo, colegii (…) au hotărât să facă un program after-school (după ore), un program remedial și de creștere a calității, care presupune următoarele acțiuni: copiii rămân după ore; cei care sunt cu un nivel de pregătire ridicat își perfecționează cunoștintele, iar cei care sunt mai slab pregătiți au un program remedial în așa fel încât, după orele de curs, copiii își fac temele și se duc acasă cu toate temele făcute.”
Inspectorul școlar general este convins că acest program „va fi extrem de benefic pentru copii pentru că ei, atât timp cât își fac temele, pot să ia și o masă caldă acolo și cred că este un lucru foarte, foarte bun și foarte important în reducerea abandonului școlar, și în a arată, de fapt, că cei care doresc să facă bine pentru copii și pentru comunitate primesc, din partea instituției, nu o recompensă ci respect, în primul rând.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s