Ajutorul financiar în caz de deces

Bani (2)
Acordarea ajutorului financiar în caz de deces este foarte importanta pentru familia unei persoane decedate, mai ales în situația în care aceasta este luată pe nepregătite de un astfel de eveniment tragic.
În acest caz, este util să se știe că, potrivit informațiilor oferite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului.
Cine poate fi beneficiarul ajutorului în caz de deces: În cazul în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Aceasta poate fi: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, oricare altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
În situația în care cel decedat NU avea calitatea de asigurat sau de pensionar, ajutorul de deces se achită și în acest caz, dar unui membru de familie (al persoanei decedate) care are calitatea de asigurat sau pensionar.
În sensul legii, membru de familie aflat în întreţinerea titularului poate fi: soţul/soţia, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Important de reținut: cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.
Pentru cei interesați despre acest subiect, mai multe informații pot fi găsite AICI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s