Proiecte în dezbatere la C.J. Brăila

Primarie

Joi, 28 noiembrie 2019, consilierii județeni brăileni se vor întruni în ședința ordinară de lucru. Ordinea de zi a întâlnirii de mâine va conține un număr de 17 proiecte.
Proiectele urmează a fi dezbătute și apoi supuse aprobării consilierilor județeni brăileni.
Lista proiectelor CJ Brăila înscrise pe ordinea de zi a ședintei din 28 noiembrie 2019 este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Brăila – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023 – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de către DGASPC Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
5. Proiect de hotărâre privind avizarea modificării, completării și a formei actualizate a Caietelor de Sarcini ale activității de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile și de înmagazinare a apei potabile și a unor Anexe – parte integrantă ale Caietelor de Sarcini pentru Aria Delegată – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sud – Est” pentru Situații de Urgență Brăila – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Taxelor pentru eliberarea/prelungirea/ înlocuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, în anul 2019, pentru traseele cuprinse în Programul de transport județean de persoane prin servicii regulate – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor creditori, în urma prescripției extinctive a dreptului de a pretinde restituirea lor – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului “Promovarea tradițiilor specific Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou” și a fondurilor necesare desfășurării acestuia – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de granturi unitaților de învățământ preuniversitar de stat din județul Brăila, pentru premierea elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare (olimpiadele școlare/competițiile internaționale și naționale, media 10 la examenul de bacalaureat și evaluare națională) în anul școlar 2018 – 2019 – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.198/26.09.2019 cu privire la aprobarea contractului cadru de închiriere și a cuantumului chiriilor pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr.
119/15.07.2019 privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu Comuna Tichilești, prin Consiliul Local al comunei Tichilești pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Proiectare și execuție: Lucrări de execuție teren sport – gazon artificial, sat Albina, comuna Tichilești, județul Brăila” – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosința gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unui vehicul utilitar de teren 8×8 cu șenile/roți (tip UTV) + remorca + echipamente și accesorii – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosința gratuită către Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila și Centrul Militar Județan Brăila, pe o perioadă de 6 ani, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță și asistență juridică pentru anul 2020 – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Brăila pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022 și a Programului de investiții publice pe anul 2019 – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
17. Proiect de hotărâre privind redistribuirea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2019 – inițiat de domnul Francisk Iulian Chiriac președinte al Consiliului Județean Brăila;
18. Alte probleme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s