Biblioteca Județeană Brăila caută voluntari pentru Proiecte Europene!

Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” din municipiul Brăila caută cinci voluntari pentru a desfășura activități culturale împreună cu cinci bibliotecari în cadrul proiectului Erasmus+: Biblioteca, motorul incluziunii sociale în comunitate, nr. proiect: 2019-1-RO01-KA104-061765.
De reținut că, persoanele selectate vor lucra, în funcție de aptitudini și experiență, cu următoarele categorii de public:
1. Persoane în vârstă, din cămine de bătrâni, spitale etc. – 1 voluntar;
2. Minorități etnice reprezentative în zona Brăilei (greci, ruși-lipoveni, romi etc.) – 1 voluntar;
3. Persoane în vârstă care se pot deplasa la Bibliotecă – 1 voluntar;
4. Copii cu C.E.S (cerințe educative speciale) – 1 voluntar;
5. Persoane din mediul carceral – 1 voluntar.
Biblioteca Județeană Brăila oferă:
– instruire în cadrul unei mobilități internaționale în țările agreate de programul ERASMUS+ (cazare, transport și masă asigurate prin proiect);
– un mediu prietenos de lucru, în care vă puteți dezvolta creativitatea;
– adeverință de participare într-un proiect european.
De asemenea, Biblioteca Județeană Brăila solicită:
– candidatul trebuie să propună un plan de activități desfășurate pentru o singură categorie de public din cele enumerate mai sus (periodicitate săptămânală);
– seriozitate;
– dorință de implicare.
Cei interesați pot depune la sediul Bibliotecii (persoană de contact: dr. Claudiu BRĂILEANU), până pe data de luni, 14 octombrie 2019, ora 16.00, un dosar conținând următoarele documente:
– CV;
– scrisoare de intenție, în care să precizeze cu ce categorie de public dorește să lucreze și un plan orientativ de activități propuse;
– cerere de înscriere la concursul de selecție.
Selecția se face în două etape: analiza dosarului depus și interviu, în data de miercuri, 16 octombrie 2019. Rezultatele finale vor fi comunicate joi, 17 octombrie 2019, până la ora 16.00.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s