Pașii de înregistrare a șomerilor, doritori de muncă, în evidența A.J.O.F.M. Brăila

AJOFM Brăila

Şomerii neînregistraţi care doresc să se înregistreze în evidenţa A.J.O.F.M. Braila în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesională, ş.a., se vor prezenta la sediul instituției, din B-dul Dorobanţilor 603-605, parter, cu următoarele documente:
a) actul de identitate;
b) actele de studii şi de calificare;
c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
d) adeverinţa medicală din care sã rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.
În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.
Șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.
Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s